Støjskærm Svendborg

Bygherre: Vejdirektoratet
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 6,9 mio.
Anlægsperiode: 2015

Info

Oversigt

Entreprisen “H205.02.45 Støjskærme langs Sundbrovej, Svendborg” omfatter etablering af knap 700 m støjskærm langs Sundbrovej, imellem overføringen af Høje Bøge vej og underføringen af Johs Jørgensens Vej.

Entreprisen indeholder projektering af fundamenter og transparente elementer. Entreprisen omfatter desuden trafikafvikling og rydningsarbejder langs trafikeret vej.

Hovedmængder

● 1.400 m³ afrømning af muld
● 1.000 m³ indbygning af råjord
● 3.500 m² græssåning
● 852 m³ transpar. støjskærmkassetter
● 143 stk. træespalier
● 145 stk. pælefundering
● 143 stk. betonskørt
● 145 stk. stålsøjler

Tilbage til referencer