Støjskærm, Funder-Hårup

Bygherre: Vejdirektoratet
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 43,3 mio.
Anlægsperiode: 2014-2016
Rådgiver: Vejdirektoratet

Info

Oversigt

Etablering af støjskærme på Funder-Hårup motorvejen. Entreprisen omfatter i hovedtræk
— Etablering af ca. 3,4 km støjskærme af »Gudenå-typen«, pælefunderet
— Etablering af ca. 1 km støjskærme af »Gudenå-typen, pælefunderet.
— Etablering af ca. 0,15 km støjskærme af »Gudenå-typen«.
— Etablering af ca. 0,15 km støjskærme af »M11-typen«, pæle-og direkte funderet
— Etablering af ca. 0,5 km støjskærme af »Lyngbyvej-typen«,
— Trafikafvikling under anlægsfasen

Hovedmængder
  • 2.500 m³ jordarbejder
  • 100 m afvandingsarbejder
  • 600 m² belægninger
  • 3.550 m støjskærm Gudenå-typen, h= 1,5 m
  • 1.000 m støjskærm Gudenå-typen, h= 3,0 m
  • 150 m støjskærm M11-typen, h= 3,5 m
  • 500 m støjskærm Lyngbyvej-typen, h= 3,0 m

Tilbage til referencer