Stitunnel ved Nyruphus

Bygherre: Vejdirektoratet
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 3,4 mio.
Anlægsperiode: 2010-2011
Rådgiver: Grontmij A/S

Info

Oversigt

Entreprisen var en del af udbygningen af Kongevejen i Helsingør Kommune. Entreprisen omfattede etableringen af ny stitunnel. Stitunnellen blev udført som spuns med påstøbt brodæk, under Kongevejen. Herunder udgravning og anlæg af tilsluttende stiforbindelser på begge sider af tunnelen, anlæg af regnvandsbassin samt opsætning af belysning.

Hovedmængder
  • 5.500 m³ råjordsarbejder
  • 750 m afvandingsarbejder
  • 300 m³ bundsikringsarbejder
  • 400 m³ stabilgrusarbejder
  • 300 ton asfaltarbejder
  • 35 m³ betonarbejder
  • 17 stk. belysningsmaster

Tilbage til Byggemodning eller Infrastruktur