Stibro over Øresundsforbindelsen

Bygherre: By og Havn I/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 34,7 mio.
Anlægsperiode: 2015-2016
Rådgiver: Rambøll A/S

Info

Oversigt

I forbindelse med byudviklingen af Ørestad Syd og opførelse af Copenhagen Arena, skal der etableres en 110 m lang stibro, der skal spænde over Øresundsforbindelsens motorvej og bane. Endvidere skal der etableres stiforbindelse langs med Ove Arups Vej, samt en stiunderføring under den nye og eksisterende bro nord for Øresundsforbindelsen.

Arbejderne omfatter udover stibroen trafikafvikling, grundvandssænkning, jord, afvanding, fundering, asfaltarbejder, autoværn, el arbejder og signalanlæg.

Hovedmængder

● 17.000 m³ råjordsarbejder
● 1.500 m³ sand-/grusfyld
● 400 m³ bundsikringsarbejder
● 300 m³ stabilgrusarbejder
● 400 m regnvandsledninger Ø110-250
● 15.000 stk. plantearbejder
● 2.400 m² asfaltarbejder
● 40 stk. el-master
● 900 m² kunststofbelægning på broer
● 6 stk. byggegrubeindfatningsvægge
● 70 m rammede pæle
● 110 stk. stibro
● 450 m kantsten
● 1.300 m² beton- og granitbelægning

Tilbage til referencer