Sti langs Fabriksparken

Bygherre: Albertslund Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 3,0 mio.
Anlægsperiode: 2011
Rådgiver: COWI A/S

Info

Oversigt

Projektet blev udført for Albertslund Kommune med henblik på at forbedre de trafikale forhold på Fabriksparken, især hvad angår fremkommelighed og sikkerhed for cyklister samt busfremkommeligheden. Projektet omfattede strækningen mellem Poppelstien i vest til ca. 100 m for Nordre Ringvej i øst.

Hovedmængder
  • 190 m³ muldjordsarbejder
  • 2.800 m³ råjordsarbejder
  • 1.800 m ledningsarbejder
  • 1.300 m³ bundsikringsarbejder
  • 700 m³ stabilgrusarbejder
  • 4.500 m² asfaltarbejder
  • 900 m kantsten

Tilbage til Infrastruktur