Sti Helsinge – Græsted

Bygherre: Gribskov Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 7,3 mio.
Anlægsperiode: 2010-2011
Rådgiver: COWI A/S

Info

Oversigt

Projektet blev udført for Gribskov Kommune med henblik på at forbedre de trafikale forhold for cyklisterne langs Dønnevældevej/ Græstedvej.

Arbejdet omfattede etablering af en dobbeltrettet sti langs den nordlige side af Dønnevælde mellem Bjørstrupvej og Hemmingstrupvej ved etablering af en

dobbeltrettet sti langs vejens nordlige side.

• Etablering af dobbeltrettet sti

• Lokale vejforlægninger af eksisterende kørebane

• Etablering af buslommer

• Lednings- og afvandingsarbejder

Hovedmængder
  • 23.800 m² muldjordsarbejder
  • 6.000 m³ råjordsarbejder
  • 3.800 m dræn
  • 3.800 m³ bundsikringsarbejder
  • 2.200 m³ stabilgrusarbejder
  • 21.100 m² asfaltarbejder
  • 600 m autoværn

Tilbage til Infrastruktur