Stenåkers Gård

Beställare: Malmö Stad
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma 10,8 miljoner SEK
Entreprenadperiod: 2018-2019

Info

Entreprenaden avser terrassering av tomtmark och utbyggnad av gator i byggatuskede för småhusbebyggelse i Oxie Malmö.

I entreprenaden ingår VA, byggator, belysning och kanalisation för fibernät samt byggnation av stödmurar.

Tillbake till referenser