Stenåkers gård 8979 Etapp 1

Beställare: Gatukontoret – Malmö
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 17,7 mio
Anläggningsperiod: 2011-2012

Info

Översikt

Entreprenaden omfattar terrassering av tomtmark samt allmän platsmark för utbyggnad av gator och gc-vägar inkl. VA-arbeten samt färdigställande av byggator och gc-vägar. I entreprenaden ingick även gatu- och vägbelysning, plantering men även utbyggnad av lekplats och hundrastplatsgård.

Huvudmängder
 • 1.000 m rivning rörledning
 • 1.520 m² rivning asfaltsbeläggning
 • 31.800 m³ borttagning av markvegetation
 • 27.800 m³ schaktarbeten
 • 30.500 m³ fyll
 • 20.400 m² geotextil
 • 7.700 m³ överbyggnad
 • 13.600 m² asfaltsbeläggning
 • 8.000 m² markplattor/marksten
 • 100000 m² plantering
 • 1500 m vattenledningar (V75PE till V200PE)
 • 1200 m dagvattenledningar (D300PP till D500BTG)

Tillbake till referenser