Stationsstaden Kävlinge

Beställare: Kävlinge kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma 48,2 miljoner SEK
Entreprenadperiod: 2017-2021

Info

Översikt

Entreprenaden avser ett nytt exploateringsområde inför uppföring av lokaler samt bostads- och flerbostadshus i centrala Kävlinge. Området är ca. 18 ha stort och består av tidigare industri- och verksamhetsområde som rivits och återställts. Arbetet omfattar anläggande av gator, VA, park och belysning samt färdigställande av byggator.

Huvudmängder
 • 2.500 m grundvattensänkning Wellpoint
 • 1.400 m rivning av rörledningar
 • 38 st. rivning av avloppsnedstigningsbrunnar
 • 9.000 m² rivning av asfalt
 • 55.900 m³ schakt
 • 46.000 m³ fyllning
 • 42.500 m² geotextil och geomembran
 • 9.600 m²asfaltbeläggning
 • 10.300 m² vegetationsyta
 • 240 m³ platsgjuten markbetongplatta
 • 1.200 m betongrör dim 300-1200 mm
 • 2.100 m PE-tryckrör dim 32-160 mm
 • 2.500 m PP-rör dim 200-600 mm
 • 80 m PP-rör dim 1200-1800 mm
 • 51 st. nedstigningsbrunnar dim 1000 mm

Tillbake till referenser