Stationsstaden Kävlinge

Beställare: Kävlinge kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma 48,2 miljoner SEK
Entreprenadperiod: 2017-2021

Info

Entreprenaden avser ett nytt exploateringsområde inför uppföring av lokaler samt bostads- och flerbostadshus i centrala Kävlinge. Området är ca. 18 ha stort och består av tidigare industri- och verksamhetsområde som rivits och återställts. Arbetet omfattar anläggande av gator, VA, park och belysning samt färdigställande av byggator.

Tillbake till referenser