Reetablering af Sønder Boulevard, Vesterbro

Bygherre: Metroselskabet
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 8,2 mio.
Anlægsperiode: 2017-2018
Rådgiver: COWI A/S

Info

Oversigt

I forbindelse med metrobyggeriet af Cityringen har Barslund reetableret Sønder Boulevard, Vesterbro.

Projektet har omhandlet lægning af fliser og asfalt, udgravning af råjord og opsætning af busskure, busstandere, bænke m.m. Derudover funderinger til lys- og signalmaster samt reetablering af belægning i området på Sønder Boulevard.

Hovedmængder

● 3.000 ton råjordsarbejder
● 500 m brosten
● 1.300 m chaussessten
● 800 m² chaussesten forbandt
● 300 m² københavnerfliser
● 1.500 ton bortskaffelse af asfalt
● 500 m³ udlægning af asfalt
● 1.500 m² stabilgrusarbejder
● 500 m² bundsikringsarbejder
● 2.500 ton afgravning af jord
● 1.000 m³ levering og indbygning af jord
● 150 m gravitationsledninger: regnvand diameter 160
● 400 m trækning af belysningskabel

Tilbage til referencer