Reetablering af Sønder Boulevard, Vesterbro

Bygherre: Metroselskabet
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 8,2 mio.
Anlægsperiode: 2017-2018
Rådgiver: COWI A/S

Info

I forbindelse med metrobyggeriet af Cityringen har Barslund reetableret Sønder Boulevard, Vesterbro.

Projektet har omhandlet lægning af fliser og asfalt, udgravning af råjord og opsætning af busskure, busstandere, bænke m.m. Derudover funderinger til lys- og signalmaster samt reetablering af belægning i området på Sønder Boulevard.

Tilbage til referencer