Stationsforplads, Holte

Bygherre: Rudersdal Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 13,0 mio.
Anlægsperiode: 2012-2013
Rådgiver: Rambøll A/S

Info

Oversigt

På Holte station, renoveredes hele forpladsen samt busterminalen.
I denne renovering skulle alt udskiftes herunder fortove, cykelstier, kørebaner og busterminalen med nye kantsten og belægninger af Chaussesten, brosten, fliser samt asfalt. Samtidig plantes nye træer og buske på pladsen.
Den intense busdrift og almindelige trafik har skulle opretholdels i hele byggeperioden, det har krævet en stram logistisk styring.

Hovedmængder
  • 1.600 m³ råjordsarbejder
  • 1.200 m afvandingsarbejder
  • 400 m³ bundsikringsarbejder
  • 5.800 m³ stabilgrusarbejder
  • 9.000 m³ asfaltarbejder
  • 1.500 m kantsten
  • 800 m² chaussessten
  • 1.100 m² granitfliser
  • 800 m vandingssystem

Tilbage til Infrastruktur