Standpladserne E83-E86, CPH Airports

Bygherre: Københavns Lufthavn A/S (CPH)
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 64 mio.
Anlægsperiode: 2016-2017

Info

Oversigt

Etablering af standpladser 
Projektet omhandlede etablering af tre nye kombistandpladser i ­Københavns Lufthavn A/S (CPH). Arbejdet omfattede jordarbejde, belægningsarbejde, afvandning, ventilationskanaler, el-forberedende arbejde, elarbejde samt installationer.

Projektet var placeret på airside i lufthavnen og indenfor C-SRA området, hvilket betød, at der i forbindelse med udførelsen blev stillet krav om overholdelse af de gældende regler af sikkerheds- og driftsmæssig karakter . Arbejde i en lufthavn kræver særlige sikkerhedsprocedurer, hvilket stillede store krav til ­mandskabet under hele projekt.

Det var et spændende projekt med flere uforudsete opgaver. Eksempelvis skulle det underjordiske opstuvningsbassin udføres i et område med højt grundvand og det var derfor nødvendigt at udføre grundvandssænkning. Desuden skulle alle trækledninger indstøbes i beton.

Hovedmængder

● 26.100 m³ råjordsarbejder
● 1.665 m ledningsarbejder
● 1.425 m kabelblokke
● 11.750 m³ bærelagsopbygning
● 3 stk. teknik- og transformer-­stationer
● 6.100 m² asfaltarbejder
● 17.550 m² insitustøbt beton
● 36 stk. brøndarbejder
● 23.600 m² hydraulisk bundne bærelag

Tilbage til referencer