Standpladserne E83-E86, CPH Airports

Bygherre: Københavns Lufthavn A/S (CPH)
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 64 mio.
Anlægsperiode: 2016-2017

Info

Etablering af standpladser 
Projektet omhandlede etablering af tre nye kombistandpladser i ­Københavns Lufthavn A/S (CPH). Arbejdet omfattede jordarbejde, belægningsarbejde, afvandning, ventilationskanaler, el-forberedende arbejde, elarbejde samt installationer.

Projektet var placeret på airside i lufthavnen og indenfor C-SRA området, hvilket betød, at der i forbindelse med udførelsen blev stillet krav om overholdelse af de gældende regler af sikkerheds- og driftsmæssig karakter . Arbejde i en lufthavn kræver særlige sikkerhedsprocedurer, hvilket stillede store krav til ­mandskabet under hele projekt.

Det var et spændende projekt med flere uforudsete opgaver. Eksempelvis skulle det underjordiske opstuvningsbassin udføres i et område med højt grundvand og det var derfor nødvendigt at udføre grundvandssænkning. Desuden skulle alle trækledninger indstøbes i beton.

Tilbage til referencer