Sporombygning Padborg st., Etape 4

Bygherre: BaneDanmark
Entrepriseform: Underentreprise
Entreprisesum: Kr. 4,0 mio.
Anlægsperiode: 2015
Hovedentreprenør: Spitzke

Info

Oversigt

Entreprisen omfatter sporombygning af Padborg Station i Sønderjylland.

Arbejderne omfatter bl.a. 590 meter ballastudskiftning, 1400 meter ny sporkasse og 6000 meter ballastrensning. Herudover skal der udføres nyt afvandingssystem.

Hovedmængder

● 3.500 ton opgravning af ballastskærver
● 1.700 ton opgravning af jord og grus
● 1.900 ton indbygning af ballast, SGII
● 1.600 ton indbygning af bundskærver
● 6 m³ indbygning af små skærver (16-31,5 mm)
● 10 stk. overgange ved ny sporkasse
● 520 m ø100-250 drænrør
● 370 m ø150-300 tæt ledning

Tilbage til referencer