Nivå Station

Bygherre: Spitzke
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 13,6 mio.
Anlægsperiode: 2017
Rådgiver: Rambøll A/S

Info

Oversigt

Projektet omfattede en sporombygning af 1,4 km banestrækning, hvor råjordsplanum, ballast og underballast blev udskiftet.

Derudover udførte Barslund afvandingsarbejde langs Nivå Stations banetracé. Der blev ligeledes udført underføring under skinnerne for trækrør til Banedanmarks signalkabler. Endvidere blev der reetableret kabelbakker i ledningstracéet samt udført sikring af ledninger og kabler.

Hovedmængder

● 4.700 m ledningsarbejder
● 90 stk. brønde
● 3.900 m kabelarbejder
● 5.000 m³ håndtering af ballastskærver, jord og grus
● 1.400 m³ underballast, SGII
● 2.700 m³ bundskærver
● 2.600 m banket

Tilbage til referencer