Sporfornyelse Frederikssundsbanen

Bygherre: Banedanmark
Entrepriseform: Fagentreprise
Entreprisesum: Kr. 250 mio.
Anlægsperiode: 2018
Rådgiver: Aktins

Info

Oversigt

I forbindelse med sporfornyelsen af Frederikssundsbanen skal Barslund udgrave omkring 32 broer med brokiler og afstivende HEB-vægge. Herunder etablere membraner og ballastmåtter på flere. På entreprisen skal Barslund også håndtere kabelrender, stå for at lægge kabeltrækrør samt etablere afvanding inkl. passage af kørestrømsmaster. Derudover en masse jord- og stabilgrusarbejde samt indbygning af ballastskærver.

Hovedmængder

● 14.000 m kabelrender
● 600 m kabeltrækrør
● 32 stk. broer (udgravning, brokiler, afstivende HEB-vægge, membraner og ballastmåtter).
● 8.500 m afvanding inkl. passage af 200 kørestrømsmaster
● 121.850 ton jord og bagharp
● 15.200 m³ stabilgrus
● 55.500 ton ballastskærver

Tilbage til referencer