Sporfornyelse Frederikssundsbanen

Bygherre: Banedanmark
Entrepriseform: Fagentreprise
Entreprisesum: Kr. 250 mio.
Anlægsperiode: 2018
Rådgiver: Aktins

Info

I forbindelse med sporfornyelsen af Frederikssundsbanen skal Barslund udgrave omkring 32 broer med brokiler og afstivende HEB-vægge. Herunder etablere membraner og ballastmåtter på flere. På entreprisen skal Barslund også håndtere kabelrender, stå for at lægge kabeltrækrør samt etablere afvanding inkl. passage af kørestrømsmaster. Derudover en masse jord- og stabilgrusarbejde samt indbygning af ballastskærver.

Tilbage til referencer