Solrødgård renseanlæg

Bygherre: Hillerød Forsyning
Entrepriseform: Underentreprise
Entreprisesum: Kr. 4,2 mio.
Anlægsperiode: 2015
Rådgiver: Orbicon A/S
Totalentreprenør: Jakobsen & Blindkilde

Info

Oversigt

Entreprisen omfatter udførelse af jord- og belægningsarbejder for det nye renseanlæg på Solrødgård.

Størstedelen af anlægget vil være overdækket og synes som en seks meter høj bakke set fra Lyngevej. Derudover vil en grøn gågade føre de besøgende ned imellem renseanlæggets to funktionsafsnit, hvorfra man kan følge renseprocessen af spildevandet uden at komme i kontakt med det beskidte vand.

Hovedmængder

● 4.500 m³ afgravning af muld til depot
● 75.100 m³ udgravning for bygninger
● 7.900 m³ levering og indbygning af sandfyld
● 1.000 m³ levering og indbygning af singels
● 9.100 m³ tilfyldning omkring bygninger med råjord fra depot
● 1.000 m³ levering og udlægning af bundgrus til vej
● 700 m³ levering og udlægning af stabilgrus til vej
● 1.300 m³ levering og udlægning af bundgrus til arbejdsvej

Tilbage til referencer