Sø nr. 3, Arenakvarteret

Bygherre: By og Havn I/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 3,4 mio.
Anlægsperiode: 2015
Rådgiver: Rambøll A/S

Info

Oversigt

Entreprisen ”Færdiggørelse af sø nr. 3” omfatter i hovedtræk: 2500 m3 udgravning for bassinbund, 1100 m3 indbygning af lermembran, 500 m3 indbygning af bunddækningslag, interimsdæmninger, tømning af basin/sø og overpumpning af vand fra bassin/sø nr 3 til basin/sø nr 2, forklassificering af jord, store krav til miljøforhold (støj, vibrationer og støv)

Hovedmængder

● 5.300 ton råjordsarbejder
● 1.200 m³ levering og indbygning af moræneler
● 500 m³ bunddækningsarbejder
● 100 m³ stensætningsarbejder
● 1 stk. pumpeanlæg

Tilbage til referencer