Söderåsbana

Beställare: Strukton
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 32,0 mio
Anläggningsperiod: 2014-2015

Info

Entreprenaden består av Söderåsbanans upprustning.Objektet består både av en totalentreprenad och en utförandedel.
Arbetet består av
-markarbeten för att förstärka banan
-gc-tunnel under stationen i Billesholm
-tunnel för biltrafik vid Dorisborg
-gc-tunnel under järnvägsspåret i Kågeröd

Tillbake till referenser