Söder om klipporna

Beställare: Malmö stad
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: SEK 19,3 miljoner
Entreprenadperiod: 2018-2019

Info

Översikt

Entreprenaden avser ett nytt exploateringsområde i stadsdelen Hyllie i södra Malmö. Arbetet omfattar anläggande av byggator, grovterrassering av en framtida park, VA-arbeten och schakt till ledningsägare m.m.

Huvudmängder
 • 20.000 m³ schakt
 • 33.000 m³ fyllning
 • 26.000 m² geotextil
 • 4.600 m³ förstärkningslager
 • 18.000 m² bärlager
 • 13.000 m² asfalt (bär- & bindlager)
 • 3.800 m² växtbädd
 • 46 st. dagvattenbrunnar
 • 1.370 m PE-vattenledningar 63-250 mm
 • 860 m PE-avloppsrör 800-1200 mm
 • 1.900 m PP-ledningar 160-450 mm

Tillbake till referenser