Söder om klipporna

Beställare: Malmö stad
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: SEK 19,3 miljoner
Entreprenadperiod: 2018-2019

Info

Entreprenaden avser ett nytt exploateringsområde i stadsdelen Hyllie i södra Malmö. Arbetet omfattar anläggande av byggator, grovterrassering av en framtida park, VA-arbeten och schakt till ledningsägare m.m.

Tillbake till referenser