Smørum Parkvejs Forlængelse

Bygherre: Vejdirektoratet
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 22,0 mio.
Anlægsperiode: 2014-2015
Rådgiver: Vejdirektoratet

Info

Oversigt

Entreprisen er en del af 1220 Motorring 4 – Tværvej N, som udgør etape 2 af Frederikssundsmotorvejen.
Entreprisen omfatter anlæg af forlængelsen af den eksisterende Smørum Parkvej. Forlængelsen omfatter en strækning på ca. 1,3 km 2-sporet vejanlæg (1 spor i hver retning), etablering af rundkørsel på Smørum Parkvej og Skebjergvej, samt tilslutning af forlængelsesvejen til Ledøjetoften. Arbejdet omfatter jord-, afvanding- , belægnings-, og nedrivningsarbejder, 2 bygværker samt afmærkning og udstyr.

Hovedmængder
  • 52.000 m³ råjordsarbejder
  • 26.100 m³ muldjordsarbejder
  • 8.000 m³ bundsikringsarbejder
  • 14.000 m² stabilgrusarbejder
  • 2.800 m afvandingsarbejder
  • 12.000 m³ asfaltarbejder
  • 1 stk. tunnel
  • 1 stk. bro

Tilbage til Infrastruktur