Skybrudsprojekt – Ærøvej

Bygherre: Frederiksberg Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 3.1 mio.
Anlægsperiode: 2016
Rådgiver: Dines Jørgensen & Co A/S

Info

Oversigt

Dette skybrudsprojekt består af en vejrenovering på Ærøvej på Frederiksberg. Der etableres ny belægning af fortovsfliser og permeabel asfalt på parkerings- og kørebaneareal med underliggende vejkasse i drænstabil. Drænstabilgruset skal fungere som forsinkelsesbassin.

Entreprisen indeholder følgende arbejder: jord- og opbrydningsarbejder, afvandingsarbejder, befæstelsesarbejder, brolægningsarbejder, diverse arbejder, skilte- og afmærkningsarbejder, gartnerarbejder ekskl. levering og plantning af træer og stauder.

Hovedmængder

● 930 ton opbrydning og bortskaffelse af betonbelægning
● 460 m³ bortskaffelse af jord
● 350 m dræn
● 8 stk. Ø1250bt-brønde
● 410 m³ drænstabilt
● 1.320 m² betonitmembran
● 1.130 m² asfaltarbejder
● 600 m² fortov
● 150 m² plantekasetter

Tilbage til referencer