Skolecykelstier i Gladsaxe

Bygherre: Gladsaxe Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 16.7 mio.
Anlægsperiode: 2017
Rådgiver: Andersen & Grønlund A/S

Info

Oversigt

Denne entreprise omfatter etableringen af en ny cykelsti.

Cykelstien er 2 x 2.500 meter og anlægges langs Aldershvilevej og Triumfvej i Bagsværd, samt på Hagavej i Søborg.

For at få området til at stå nydeligt og være funktionsdygtigt bliver fortov, afmærkning og afvanding reetableret.

Hovedmængder

● 155 stk. vejbrønde
● 900 m stikledning Ø160
● 19.835 m² stabilgrusarbejder udlægning
● 9.750 m² bundsikringsarbejder udlægning
● 9.595 m² fliser lægning
● 11.025 m chaussessten og brosten sætning

Tilbage til reference: Infrastruktur