Skolen i Bymidten, Helsingør

Bygherre: Helsingør Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 14 mio.
Anlægsperiode: 2017-2018
Rådgiver: Lyngkilde

Info

Byggegrube, grundvandssænkning og udgravning
Projektet omfattede til- og ombygning af den eksisterende byskole i Helsingør. Skolen skulle ombygges til en firesporet skole med musikskole og idræts ­faciliteter.

Barslund har udført ­udgravning med etablering af byggegrube for idrætshal og kælder.

Projektet indeholdt samtlige arbejdsopgaver i forbin­delse med etablering af en bygge­grube: etablering af byggeplads, vandtæt spunsning med spunslængder på op til 16 meter, overvågning af nabobygninger ved hjælp at vibrationsmålere, udgravning af ­byggegrube inklusivt bortkørsel af jorden.

Projektet indeholdt endvidere grundvandssænkning og simpel tørholdelse af byggegrube samt reinfiltration, ledningsomlægninger, nedbrydning af rampe, vægge og fundamen­ter.

Arbejde udført i bynært miljø tæt på naboer
Grundet den nærliggende bebyggelse måtte arbejdet udføres med stor hensyntagen til projektets naboer. Eksempelvis måtte flere veje ikke anvendes til jordtransport, og de veje der måtte benyttes, måtte ikke benyttes i tidsrummet 7:45 til 8:30.

Tilbage til referencer