Separering af vejvand i Gentofte

Bygherre: Novafos A/S 
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 32,8 mio.
Anlægsperiode: 2018-2019
Rådgiver: Niras A/S

Info

Oversigt

I Gentofte Kommune skal Barslund stå for at lægge en ny regnvandsledning, som skal afhjælpe problemerne med oversvømmelser på veje og i kældre i området.

Under udførelsen får i tæt kontakt med beboere, da vi arbejder lige ude foran deres boliger. Derfor er det vigtigt for os, at der er god kommunikation mellem beboerne og os, hvilket også er et af bygherres fokusområder. Løbende skal vi ligeledes udføre stik og omkoblinger af vejbrønde til den nye regnvandsledning.

Derudover står vi for etablering af stik til skel, afpropninger af stikender og stiktilslutninger, sanering af eksisterende system ved punktopgravninger, supplerende TV-inspektioner og slutteligt tilslutning på afskærende tunnelledning.

Hovedmængder

● 4.700 m ledningsarbejder
● 110 stk. brønde
● 260 stk. om-kobling af vejbrønde
● 210 stk. vejbrønde at udskifte
● 75 stk. stik til skel

Tilbage til referencer