Rundkørsel i krydset Valbyvej / Ndr. Ringgade

Bygherre: Slagelse Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 1,8 mio.
Anlægsperiode: 2012
Rådgiver: Dines Jørgensen & Co. A/S

Info

Oversigt

Entreprisen omfattede ombygning af krydset Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse fra et firbenet kryds til en rundkørsel. Dette medførte at de eksisterende veje samt fortove blev brudt op og der blev etableret et cirkulationsareal, et overkørbart areal samt en midterø. Langs cirkulationsarealet blev der ligeledes etableret cykelbaner samtidig er belysningen udskiftet og tilpasset rundkørslen med bl.a nye master i de nye fortove.

Hovedmængder
  • 450 m² opbrydningsarbejder
  • 500 m³ råjordsarbejder
  • 250 m² bundsikringsarbejder
  • 200 m² stabilgrusarbejder
  • 1.500 m² asfaltarbejder
  • 525 m kantsten

Tilbage til Infrastruktur