Rundkørsel, Favrholm Campus

Bygherre: Novo Nordisk A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 3,2 mio.
Anlægsperiode: 2012
Rådgiver: NIRAS A/S

Info

Oversigt

I forbindelse med etableringen af Novo Nordisk nye campus – Favrholm Campus på det gamle Favrholm Gods i Hillerød, skulle der etableres ny adgang fra Roskildevej. Adgangen til p-arealer og veje blev udført som rundkørsel. Entreprisen skulle udføres på en meget trafikeret hovedvej og en særdeles stram tidsplan. Entreprisen var en hovedentreprise hvor der udover de klassiske discipliner var indeholdt bl.a. belysning og beplantning. Entreprisen blev afleveret til tiden til royal indvielse.

Hovedmængder
  • 1.000 m² opbrydningsarbejder
  • 2.000 m³ råjordsarbejder
  • 700 m³ stabilgrusarbejder
  • 1.000 m³ bundsikringsarbejder
  • 1.500 m² asfaltarbejder
  • 500 m kantsten

Tilbage til Infrastruktur