Rødovre Atletikanlæg

Bygherre: Rødovre Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 6,1 mio.
Anlægsperiode: 2014
Rådgiver: Jens Wessberg

Info

Oversigt

Anlægget omfatter rydning af eksisterende 400m rundløbsanlæg slaggebane med kurvehanksradier, og nyanlæg af følgende: – 6 rundløbsbaner med kunststofbelægning – 7 ligeløbsbaner med kunststofbelægning – Indvendig placeret vandgrav med kunststofbelagt til- og udløbsbane. Herunder også belysningsentreprisen. Øvrige eksisterende atletikdisipliner og græsfodboldbanen indenfor rund- og ligeløbsbanerne er bevaret.

Hovedmængder
  • 1.500 m³ rydning slagger
  • 5.500 m³ jordarbejder
  • 1.500 m dræn
  • 400 m liniedræn
  • 900 m kantsten
  • 1.300 m³ bundsikringsarbejder
  • 1.000 m³ stabilgrusarbejder
  • 3.500 m² asfaltarbejder
  • 3.500 m² kunststofbelægning
  • 1 stk. belysningsentreprisen

Tilbage til referencer