Ringsted-Femern Banen

Bygherre: Banedanmark
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: Kr. 150 mio.
Anlægsperiode: 2017-2022
Rådgiver: MOE A/S & Jens Ostenfeld

Info

Etablering af moderne togstationer i totalentreprise
Ringsted-Femern projektet er Banedanmarks omfattende opgradering af den eksisterende jernbane mellem Ringsted og Nykøbing Falster.

Barslund har indgået kontrakt på denne totalentreprise der omfatter arbejde på seks stationer (Glumsø, Lundby, Vordingborg, Nr. Alslev, Eskilstrup og Nykøbing Falster) på strækningen Ringsted-Femern i henholdsvis Næstved, Vordingborg og Guldborgsund Kommune.

Totalentreprisen inkluderer detail projektering, nye perroner og forpladser, ­etablering af stibroer med elevatorer over jernbanen, nedrivning, vejarbejde, stationsområder med kloakering, forsyning og inventar samt bagvedliggende stationsområder.

Der skal ligeledes installeres rørledninger for strømkabler, signalkabler og belysning, samt opsættes støjskærme og etableres perronforkanter.

På fem stationer skal der etableres ny gangbroer og elevatorgruber og i den forbindelse skal der udføres støttemure og pæleramning.

En stor del af arbejdet udføres med spor i drift, og der er derfor særligt fokus på SR-arbejde under både projektering samt udførelse.

På Eskildstrup Station er der etableret en stålbro på 20 meter.  Arbejdet blev ­udført mens spor var i drift.

Tilbage til referencer