Rensebassiner og Støjvold, Høje Tåstrup

Bygherre: Hofor
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 12,7 mio.
Anlægsperiode: 2015
Rådgiver: Orbicon A/S

Info

Oversigt

Entreprisen omhandler etablering af regnvandssøer, forbindende rørsystemer, samt støjvold.

Arbejdet foregår i de grønne områder mellem Mølleholmstien og Motorring 4 i Tåstrup. Der vil desuden være krydsninger af og tilslutninger i veje og stier samt jordtransport på offentlig vej.

Hovedmængder

● 71.000 m³ udgravning til bassiner
● 36.500 m² etablering af betonitmembran
● 71.000 m³ etablering af støjvold
● 5.500 m² reetablering af overjord
● 5.500 m² græssåning
● 150 m² bundsikringsarbejder
● 150 m² stabilgrusarbejder
● 150 m² asfaltarbejder
● 15 stk. ø600-1250 brønde
● 1.050 m ø700-800 ledninger
● 800 m dræn om støjvold
● 100 m³ betonbygværker