Renovering af Værebro Kildeplads

Bygherre: Københavns Energi
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 25,0 mio.
Anlægsperiode: 2012-2013
Rådgiver: Viggo Madsen A/S

Info

Oversigt

Københavns Energis har gennemført renovering af Værebro Kildeplads som ombygges fra hævertanlæg til dykpumpeanlæg.

Arbejdet omfattede etableringen af ny råvandsledning fra de 14 boringer, relining i eksisterende ledning og nedgravning.

Forbindelsen til Islevbro Vandværk tilsluttes i kælderen på Værebro pumpestation og via Nybøll pumpestation forbindes med Islevbro Vandværk. Kørevejene blev stabiliseret. Boringerne bestykket med dykpumper, rør og ventiler samt overbygning mv.

Hovedmængder
  • 1.500 m kørespor
  • 1 stk. omlægning af overkørsel
  • 14 stk. stikledninger
  • 1 stk. samling af ø450 PE, SDR17 passtykke

Tilbage til referencer