Regnvandsbassin Hørsholm

Bygherre: Hørsholm Forsyning
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 2,7 mio.
Anlægsperiode: 2009
Rådgiver: Enviclean A/S

Info

Oversigt

Etablering af et rørbassin langs Ådalsvej I Hørsholm for Hørsholm Kommune. Dette skulle udføres da der havde været problemer med at store momentane regnvandsudledninger til Donse Å og Usserød Å har givet kraftig vandstandsstigning i disse.

Hovedmængder
  • 2.000 m² råjordsarbejder
  • 2.000 m² græssåning
  • 84 m kloakledninger PEH Ø860/800
  • 113 m kloakledninger

Tilbage til Landskab