Regementsgatan Ystad

Beställare: Ystads kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: SEK 22,7 miljoner
Entreprenadperiod: 2017-2020

Info

Entreprenaden avser ombyggnad av Regementsgatan som ligger centralt i Ystads östra delar och är ca 700 meter lång. Västra delen av gatan har gatuliv och består av bostadshus med verkamhetslokaler på bottenvåningar. Östra delen omges av villabebyggelse med trädgårdar. Ombyggnaden omfatter bl.a. anläggande av cykelväg och gåndbanor utmed husen, en ny avsmalnad sektion på gatan, planteringar samt VA-arbeten.

Tillbake till referenser