Regementsgatan Ystad

Beställare: Ystads kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: SEK 22,7 miljoner
Entreprenadperiod: 2017-2020

Info

Översikt

Entreprenaden avser ombyggnad av Regementsgatan som ligger centralt i Ystads östra delar och är ca 700 meter lång. Västra delen av gatan har gatuliv och består av bostadshus med verkamhetslokaler på bottenvåningar. Östra delen omges av villabebyggelse med trädgårdar. Ombyggnaden omfatter bl.a. anläggande av cykelväg och gåndbanor utmed husen, en ny avsmalnad sektion på gatan, planteringar samt VA-arbeten.

Huvudmängder
 • 660 ton rivning av asfalt
 • 16.200 m³ schakt
 • 11.500 m³ fyllning
 • 1.670 m³ förstärkningslager
 • 21.900 m² bärlager
 • 1.370 m² smågatsten
 • 1.290 m² naturstensplattor
 • 2.650 m² betongplattor
 • 1.890 m kantstöd av granit
 • 1.400 m ränndal av storgatsten
 • 450 m dagvattenledning betong 400-500 mm
 • 1.030 m tryckledningar PE 32-160 mm
 • 7 st. brandpost
 • Pollare, skräpkorgar, soffor och cykelställ

Tillbake till referenser