Professorsplatsen, Lund

Beställare: Lund kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 3,5 mio
Anläggningsperiod: 2014-2015

Info

Översikt

Entreprenaden avser ombyggnad av korsningen Sölvegatan/Helgonavägen i Lund till gångfartsyta. I detta arbete ingår ombyggnad av Helgonavägen västerut ca 100 meter från korsningen samt breddning av gång- och cykelbanor på båda sidor längs med Sölvegatan.
I entreprenaden ingår även VA- och belysningsarbeten.

Huvudmängder
  • 470 ton rivning asfalt
  • 250 m rivning kantstöd
  • 275 m³ schakt väg och plan
  • 135 m³ schakt va-ledning
  • 1.600 m² asfalt
  • 1.670 m² betongmarkplattor
  • 1.100 m² smågatsten
  • 34 st. pollare
  • 570 m kabelskyddsrör

Tillbake till referenser