Professorsplatsen, Lund

Beställare: Lund kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 3,5 mio
Anläggningsperiod: 2014-2015

Info

Entreprenaden avser ombyggnad av korsningen Sölvegatan/Helgonavägen i Lund till gångfartsyta. I detta arbete ingår ombyggnad av Helgonavägen västerut ca 100 meter från korsningen samt breddning av gång- och cykelbanor på båda sidor längs med Sölvegatan.
I entreprenaden ingår även VA- och belysningsarbeten.

Tillbake till referenser