Park Öster om Kalkbrottssjön, Klagshamn

Beställare: Malmö Stad
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 1,0 mio
Anläggningsperiod: 2014-2015

Info

Entreprenaden omfattar nybyggnad av park inom södra delen av exploateringsområdet öster om kalkbrottssjön i Klagshamn. Det ingår bl.a parkanläggning, fördröjningsmagasin, hundrastgård, gångvägar samt belysningsanläggning.

Tillbake till referenser