Park Öster om Kalkbrottssjön, Klagshamn

Beställare: Malmö Stad
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 1,0 mio
Anläggningsperiod: 2014-2015

Info

Översikt

Entreprenaden omfattar nybyggnad av park inom södra delen av exploateringsområdet öster om kalkbrottssjön i Klagshamn. Det ingår bl.a parkanläggning, fördröjningsmagasin, hundrastgård, gångvägar samt belysningsanläggning.

Huvudmängder
  • 300 m² rivning asfalt
  • 3.200 m² rensning av markyta
  • 400 m3 schakt för träd
  • 2000 m² bärlager
  • 1000 m² slitlager stenmjöl
  • 7000 m² gräsytor
  • 1000m² grusytor
  • 100 st träd

Tillbake till referenser