P-pladser Hillerød Sygehus Etape 284 pladser

Bygherre: Hillerød Hospital
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 8,0 mio.
Anlægsperiode: 2012-2013
Rådgiver: Rambøll A/S

Info

Oversigt

Entreprisen omfattede etablering af i alt 284 nye parkeringspladser ved nedlæggelse af div. grønne områder samt ved optimering af pladsen ved allerede etableret
parkeringsarealer. Kapaciteten af eksisterende afvandigssystem var for
lille og der var derfor ikke mulighed for tilslutning af yderlig afvandingssystem.
Befæstelserne blev etableret således, at vandet kan ophobes i opbygningen
inden den nedsiver i råjorden, ved en LAR-opbygning.

Hovedmængder
  • 3.200 m² muldjordsarbejder
  • 4.200 ton råjordsarbejder
  • 830 m dræn
  • 1 stk. faskine 1,5 x 1,2 x 45 m
  • 3 stk. faskine 1,5 x 1,2 x 28 m
  • 1.000 m² bundsikringsarbejder
  • 2.000 m³ stabilgrusarbejder
  • 2.500 m² asfaltarbejder
  • 380 m kantsten

Tilbage til referencer