P-plads, Rigspolitiet, Ejby

Bygherre: Pension Danmark
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 4,7 mio.
Anlægsperiode: 2015
Rådgiver: MOE A/S

Info

Oversigt

Etablering af ny 5000 m2 P-areal i forbindelse med udvidelse af Rigspolitiets faciliteter i Glostrup. Arbejdet med etablering af P-pladsen udføres inden byggeriet opstartes og omfatter i hovedtræk udover p-pladsen, køreveje, fortov, cykelsti, afvanding, belysningsmaster, trækrør og –brønde for elkabler i terræn.

Hovedmængder

● 6.500 m² muldjordsarbejder
● 3.800 m³ råjordsarbejder
● 1.500 m³ bundsikringsarbejder
● 3.000 m³ stabilgrusarbejder
● 5.000 m² asfaltarbejder
● 300 m kantsten
● 400 m² betonbelægning
● 300 m drænledningsarbejder Ø80-160
● 470 m Ø110-160 regnvandsledninger
● 24 stk. brønde
● 26 stk. belysningsmaster

Tilbage til referencer