Överföringsledning og Gc-Väg Blentarp-Sövde

Beställare: Sjöbo kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 22,7 mio
Anläggningsperiod: 2015-2016

Info

Entreprenaden innefattar nyanläggning av överföringsledningar för vatten och avlopp samt gång- och cykelled mellan Blentarp och Sövde.
Den totala ledningslängden uppgår till ca 4000 meter och kommer förläggas norr om cykelvägen, GC-vägen är ca 3900 meter.
I entreprenaden ingår även två nya pumpstationer och GC-bro över Klingavälsån.

Tillbake till referenser