Överföringsledning og Gc-Väg Blentarp-Sövde

Beställare: Sjöbo kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 22,7 mio
Anläggningsperiod: 2015-2016

Info

Översikt

Entreprenaden innefattar nyanläggning av överföringsledningar för vatten och avlopp samt gång- och cykelled mellan Blentarp och Sövde.
Den totala ledningslängden uppgår till ca 4000 meter och kommer förläggas norr om cykelvägen, GC-vägen är ca 3900 meter.
I entreprenaden ingår även två nya pumpstationer och GC-bro över Klingavälsån.

Huvudmängder
 • 9.500 m² röjning
 • 31.250 m³ schakt
 • 21.500 m² geotextil
 • 4.300 m³ förstärkningslager 0-90
 • 11.805 m² bärlager 0-40
 • 14.870 m² asfaltbeläggning
 • 2.575 m PE-rör avloppsledning d200
 • 3.605 m PE-rör vattenledning d180mm
 • 530 m PE-rör avloppsledning d250mm
 • 495 m PE-rör d250mm
 • 370 m styrdborrning
 • 1 st. gc-bro

Tillbake till referenser