Områdefornyelse i Auning

Bygherre: Norddjurs Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 6,8 mio.
Anlægsperiode: 2017-2018
Rådgiver: Rambøll A/S

Info

Oversigt

I Auning på Djursland er Barslund i gang med en større områdefornyelse af byen.

Barslund skal bl.a. skabe et nyt trafikknudepunkt, som samler alle passerende busser samt etablere et nyt, åbent bytorv. På hjørnet af Centervej skabes et mindre bytorv, som tydeliggør, at dette er begyndelsen på Aunings bycenter.

Udformningen af de nye byrum er inspireret af Aunings tilknytning til Gl. Estrup. Der er hentet inspiration fra den gamle herregård til belægningsmaterialer i form af rød tegl og til inventaret, der refererer til historien bag Gl. Estrup og slægten Scheels våbenskjold.

Arbejdet består af rydningsarbejde, bundopbygninger, lednings- og afvandingsarbejde, kantninger, asfaltarbejde inkl. kørebanemærkning, beton- og teglstensbelægning, inventar, belysning og beplantning.

Hovedmængder

● 700 m² rydning og bortskaffelse af beplantning
● 1.850 m² rydning og bortskaffelse af betonfliser
● 700 m² rydning og bortskaffelse af fortov/fliser
● 750 lbm. betonkantsten
● 1.600 m² betonfliser
● 990 m² teglstenbelægning
● 1.300 m² asfalt
● 9 stk. Inventar: Bænke/plantekummer
● 1 stk. rundbænk
● 1 stk. toiletbygning
● 5 granitpullerter
● 30 m støttemur
● 30 m teglmur

Tilbage til referencer