Områdefornyelse Bolbro

Bygherre: Odense Kommune & Vandcenter Syd
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 8 mio. DKK
Anlægsperiode: 2021
Rådgiver: COWI A/S

Info

Etablering af bystrøg i Bolbro

Projektet omhandler områdefornyelse af den trafikerede Middelfartvej i Bolbro. Vejen skal blive til et grønt og levende bystrøg, med etablering af et nyt bytorv. Det eksisterende vejafvandingssystem bliver nedlagt og der bliver i stedet etableret regnbede, regnvandsbrønde og fællesledning.

Frihed og sikkerhed i bynært område

Bystrøget bliver etableret ved at indsnævre eksisterende vejbaner, hvor der i disse bliver etableret heller i midten, som hastighedssænkende foranstaltninger. Der bliver desuden etableret en gangpassage med lyskunst, træer og øvrig beplantning. Større mængder brolægning og trafikhåndtering er ligeledes en del af projektet. Bytorvet ved Føtex bliver udført ved at genanvende den eksisterende klinkebelægning med forskellige mønstre i belægningen.

Ansvar for borgere og erhvervsliv

Projektet bliver udført op ad tæt trafik, boliger og erhverv, hvilket kræver koordinering og hensyn til både handlende og butikker i området, ligesom der bliver skabt sikre korridorer, så borgere og beboere kan komme sikkert forbi anlægsarbejdet.

Tilbage til referencer