Omlægning kloak, Humlebæk Strandvej

Bygherre: Fredensborg Forsyning
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 1,1 mio.
Anlægsperiode: 2013
Rådgiver: Rambøll A/S

Info

Oversigt

Arbejdet i denne entreprise omfattede etablering af fællesledning i dimensionen ø200 mm i Humlebæk Strandvej og Gl. Strandvej i Humlebæk. Afløbssystemet skulle erstatte det eksisterende system, der er beliggende på privat grund under eksisterende bygninger. Projektet omfattede spildevandskloakering af ikke tidligere kloakerede ejendomme. Det nye anlæg skal ikke modtage overflade, regn- eller drænvand.

Hovedmængder
  • 225 m ledningsarbejder Ø200
  • 15 stk. brønde
  • 1.100 m² stabilgrusarbejder
  • 1.000 m² asfaltarbejder

Tilbage til referencer