Omfartsvej 1. etape, Slagelse

Bygherre: Vejdirektoratet
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 190,0 mio.
Anlægsperiode: 2011-2013
Rådgiver: Grontmij A/S

Info

Oversigt

Entreprisen omfattede etablering af omfartsvej vest om Slagelse. Entreprisen omfattede i hovedtræk:
Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabilgrus-, asfalt-, autoværns-, brolægnings- og afmærkningsarbejder
på ca. 4,5 km hovedlandevej, 0,2 km hanke, ca. 5,4 km kommuneveje, ca. 0,5 km
stier samt 5 rundkørsler. Herudover blev der udført 2 stk. OF stibroer, 3 stk. UF stitunnel, 3 stk. Faunapassager, 1 stk. OF vejbro samt Ca. 2,8 km Støjvolde. Opgaven blev udført i konsortium med CG Jensen.

Hovedmængder
 • 117.000 m³ muldjordsarbejder
 • 350.000 m³ råjordsarbejder
 • 14.800 m afvandingsarbejder
 • 73.000 m³ bundsikringsarbejder
 • 98.000 m² stabilgrusarbejder
 • 2.150 ton asfalt opbrydning
 • 33.000 ton asfaltarbejder
 • 2 stk. tunnelarbejder
 • 4 stk. tunneler
 • 4 stk. broer
 • 174.000 m³ kalkstabilisering

Tilbage til referencer