Ombygnation Trehäradsvägen Eslöv

Beställare: Eslöv Kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma 7,4 miljoner SEK
Entreprenadperiod: 2015-2016

Info

Entreprenaden är beläget söder om centrala Eslöv och omfattar:
-Ombyggnad af Trehäradsvägen med separerad gc-väg
-Nya busshållplatser
-VA-arbete
-Anläggande av cirkulationsplats
-Murningsarbete
-Planteringsarbete
-Belysningsarbete

Tillbake till referenser