Ombyggnad Hedvägen-Fraktvägen, Trelleborg

Beställare: Trelleborgs Kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: 3,0 miljoner SEK
Anläggningsperiod: 2013-2014

Info

Översikt

Entreprenaden omfattar 600m byggnation av vänstersvängfält och GC-bana med tillhörande markarbeten, ca 3500kvm asfaltbeläggning, plantering VA- och el arbeten.

Huvudmängder
  • 1.500 m² rivning asfalt
  • 730 m³ schakt för väg och plan
  • 6.800 m² geotextil
  • 3.500 m² bärläger
  • 3.500 m² asfaltbeläggning
  • 26 st. plantering av träd
  • 4.200 m² jordbearbetning

Tillbake till referenser