Odense Data Center

Bygherre: MT Højgaard A/S
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Kr. 162,6 mio.
Anlægsperiode: 2017-2018
Rådgiver: COWI A/S

Info

Oversigt

I Tietgenbyen lidt ude for Odense er det 55.000 m² store Odense Data Center ved at tage form. Her har Barslund siden april 2017 lagt omkring 14 km vand- og afvandingsledninger og 46 km trækrør til blandt andet strøm og telekommunikation. Derudover står vi også for at lægge nye fjernvarmerør i jorden samt midlertidige og permanente vejanlæg.

Hovedmængder

● 180.000 m³ indbygning af sandfyld under bygning
● 7.500 m³ fundamentudgravning
● 20.000 m³ arbejdsplatform (norske granitsten)
● 7.400 m regnvandsledninger Ø200-315 PP
● 3.250 m regnvandsledninger Ø400-1000 Beton
● 12.500 m dræn
● 200 stk. betonbrønde Ø1000-1250
● 475 stk. plastbrønde Ø315-600
● 18 stk. pumpebrønde
● 850 m linjedræn
● 28.000 m² vejopbygning, BG, SG & GAB
● 135.000 m² byggepladsveje og depoter, BG, SG & GAB
● 22.000 m udgravning til kabelblokke
● 550 stk. udgravning til kabelbrønde
● 16.250 m vandledninger Ø63-315
● 3.000 m fjernvarmeledning DN500-800

Tilbage til referencer