Nygård Sø, Næsholm

Bygherre: Naturstyrelsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: kr. 2,7 mio.
Anlægsperiode: 2013
Rådgiver: Orbicon

Info

Oversigt

Odsherred Kommune, Nordea Danmark og Naturstyrelsen er gået sammen om at genskabe den nu tørlagte Nygård Sø og samtidig give Næsholm Voldstedet sin oprindelige placering tilbage som en holm ude i søen. Genskabelsen af søen er sket ved at etablere diger, således at vandet tilbageholdes i søen. Der er foretaget tilretninger på drænene i oplandet til søen, således at disse har mulighed for at afvande ind i søen. Arbejdet er udført i særdeles fugtfølsomt område.

Hovedmængder
  • 1.500 m³ muldjordsarbejder
  • 20.000 m³ råjordsarbejder
  • 800 m ledningsarbejder

Tilbage til Landskab