Nybyggnad av gator, Limhamns Läge

Beställare: Malmö Gatukontor
Entreprenadform: Utförandentreprenad
Entreprenadsumma: 11 miljoner SEK
Anläggningsperiod: 2013

Info

Översikt

Området vid Limhamns gamla cementfabrik ska omvandlas till stadsbebyggelse. Inom kvaretsmarken ska det upprättas omkring 40 radhus samt ett flerbostadshus.

Entreprenaden omfattar byggnation av lokalgator i ett byggatuskede med belysnings- och VA-arbeten, anslutningar till Limhamnsvägen ingår. Ombyggnaden omfattar totalt ca 10 000 kvadratmeter hårdgjord yta.

Huvudmängder
 • 62 ton rivning asfalt
 • 1.360 m³ schakt
 • 2.600 m ledningsschakt
 • 2.700 m kabelskyddsrör
 • 5.400 m³ överbyggnad
 • 8.000 m² asfaltbetong
 • 1.090 m² betongplattor
 • 140 m PP-rör. dim 160
 • 1.875 m dränrör, dim 110/95
 • 475 m dränrör, dim 160/140
 • 1500 m kabelrör
 • 87 st. ljusarmaturer för utomhusbelysning

Tillbake till referenser