Ny Amagerbrogade

Bygherre: Københavns Kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 64 mio. DKK
Anlægsperiode: 2017-2018
Rådgiver: Via Trafik

Info

Etablering af ny strøggade og optimering af bustrafik
Projektet Ny Amagerbrogade omfattede en større omlægning af ­Amagerbrogade fra Christmas Møllers Plads til Vejlands Allé plus sidegader – en ­strækning på næsten to kilometer.

Overordnet omhandlede projektet opbrydning samt etablering af belægninger, nye forsyningsledninger, omlægning af ledninger, afvanding, ­signalanlæg, trafikafvikling, beplantning og inventar.

Efter projektet er ­fortovet blevet udvidet med henblik på at understøtte Amagerbrogades butiksliv. Ydermere er  der etableret ­brede cykelstier samt udført nye busperroner ved busstoppesteder således at ­passagerer kan stå af- og på væk fra cykelstien.

Trafikhåndtering og adgang til butikker/opgange
Under hele projektet blev der opretholdt cykeltrafik i begge retninger, ligesom der blev etableret fleksible trafikløsninger for at sikre bustrafikken på strækningen. For at sikre fleksible løsninger blev flytbare afspærringer benyttet de steder, hvor det var trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Der blev ligeledes etableret sikre og afspærrede passager til butikker og opgange.

Fokus på sikkerhed og nærmiljø
Vi havde under projektet stor fokus på sikkerheden for borgere, trafikanter og egne medarbejdere, hvilket resulterede i et anlægsprojekt uden arbejdsulykker.

På trods af Barslund og tilknyttede underentreprenører har haft en stor ­indflydelse på borgere og beboeres dagligdag, så er projektet blevet udført i en god ånd med samarbejde og rosende ord fra borgere, der har udtrykt ­glæde for Barslunds medarbejdere, der har hjulpet med daglige gøremål, ­informationer, vejledninger og dirigering.

Tilbage til referencer