Novo, Warehouse, Hillerød

Bygherre: Novo Nordisk
Entrepriseform: Fagentreprise
Entreprisesum: Kr. 12,7 mio.
Anlægsperiode: 2015-2017
Rådgiver: Alectia og Dissing+Weitling

Info

Oversigt

Byggesagen omfatter jordarbejder for den kommende lagerbygning med et bebygget areal på omkring 14.188 m2 med tilhørende varegård og parkering.
Jordentreprisen omfatter følgende arbejder:
· Udgravninger
· Tilfyldninger
· Tørholdelse

Hovedmængder

● 20.500 m² rydning af bevoksning
● 74.300 m³ bortgrav muld, ler og sand
● 60.000 m² nivellement af udgravning
● 27.000 m² geoarmeringsnet
● 13.000 m³ sand- og grusfyld
● 4.900 m³ bundsikringsarbejder
● 4.900 m³ stabilgrusarbejder
● 60.000 m² fladenivellement af indbygningsoverflader
● 34.000 m³ terrænregulering
● 6.000 m³ muldarbejder
● 50 stk. sætning af træer 1,5-2 m høje
● 150 stk. sætning af træer 3-4 m høje
● 20.000 m² plantning af bunddække
● 1 stk. oprensning af sø
● 400 m dræn
● 16 stk. pumpesump inkl. dykpumpe

Tilbage til referencer