Norra Hamnen Masshantering

Beställare: Malmö Stad
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: kr. 1,2 mio
Anläggningsperiod: 2014

Info

Norra Hamnen är ett utfyllnadsområde i Öresund. För att förbättra möjligheterna till byggnation ska marken förbelastas.
Entreprenaden omfattar masshantering/flyttning av massor från tidigare överlast till en ny placering. Totalt omfattar masshanteringen ca 100 000m3.

Tillbake till referenser