Norra Hamnen Byggator

Beställare: Staffanstorp Kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma 40,5 miljoner SEK
Entreprenadperiod: 2015-2016

Info

Översikt

Malmö Stad ska skapa förutsättningar för utbyggnad av verksamhetsområde i Norra Hamnen.

I verksamhetsområdet ska det i framtiden finnas hamn-, logistik och lager- samt tillverklingsindustri verksamheter.

I entreprenaden ingår industrigator för godstransporter, VA-arbeten,masshantering,byggator, belysning samt del av färdigställande med plantering.

Huvudmängder

● 31 ton rivning asfalt
● 21.500 m³ schakt
● 75.000 m³ fyllning
● 13.250 m³ förstärkningslager(0-90 & 0-40)
● 77.800 m² asfalt
● 25.000 m² växtbädd
● 2.545 m kantstöd
● 500 m² spont
● 2.630 m vattenledningar (V250PE)
● 2630 m spillvattenledningar (S250PP)
● 2900 m dagvattenledningar (D400PP till D800BTG)
● 44 m schaktfri ledning

Tillbake till referenser