Norra Hamnen Byggator

Beställare: Staffanstorp Kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma 40,5 miljoner SEK
Entreprenadperiod: 2015-2016

Info

Malmö Stad ska skapa förutsättningar för utbyggnad av verksamhetsområde i Norra Hamnen.

I verksamhetsområdet ska det i framtiden finnas hamn-, logistik och lager- samt tillverklingsindustri verksamheter.

I entreprenaden ingår industrigator för godstransporter, VA-arbeten,masshantering,byggator, belysning samt del av färdigställande med plantering.

Tillbake till referenser